تهران - بزرگراه جناح
گوهری مهر - پ 16 -واحد 21
021-28424643
خط ثابت
support@takmizban.net
پشتیبانی ایمیلی

شماره حساب ها و پل های پرداختی به تک میزبان

Attention: The internal data of table “5” is corrupted!

توجه : تنها روش های پرداخت مورد قبول ما در بالا ذکر شده است و از هیچ پل پرداختی دیگری جهت پرداخت وجه به ما خودداری کنید.